Η ΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε διαθέτει μεγάλη γκάμα εργαλείων και μηχανημάτων προς ενοικίαση.

Παραδίδονται σε εσάς μετά από λεπτομερή έλεγχο καλής λειτουργίας και δοκιμάζονται μπροστά σας πριν την παράδοση.

Πληροφορίες για την Ενοικίαση Μηχανημάτων - Εργαλείων

  1. Η ενοικίαση μηχανημάτων απευθύνεται τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες.
  2. Το κόστος της ενοικίασης είναι συγκριτικά πολύ μικρότερο από την αγορά του μηχανήματος η του εργαλείου.
  3. Έχω πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων και εργαλείων.
    που δεν θα μπορούσα να έχω στην κατοχή μου.
  4. Έχω μηδενικά έξοδα συντήρησης και επισκευής.
  5. Είναι η λύση όταν χρειάζομαι ένα μηχάνημα η εργαλείο για μια μόνο φορά η για χρονικό διάστημα.
  1. Το κόστος εξαρτάται από το είδος του μηχανήματος-εργαλείου και από το διάστημα ενοικίασης.
  2. Ο χρόνος χρήσης ξεκινάει από 1 εργάσιμη ήμερα και δεν μπορεί να υπερβεί την μια εβδομάδα.
  • Οποιοσδήποτε μπορεί να ενοικιάσει κάποιο εργαλείο. Σε αυτήν την περίπτωση προσφέρεται εκπαίδευση ώστε να εξασφαλιστεί πως η εργασία θα ολοκληρωθεί χωρίς λάθη που θα αποβούν μοιραία για τον χρήστη.