Δωρεάν παραλαβή του μηχανήματος σας από τον χώρο σας
Οι περιοχές χωρίς χρέωση είναι περιμετρικά μέσα στο πράσινο του χάρτη.