Ενοικιαζόμενο Ψεκαστικό Συγκρότημα
προλάβετε
30 Κάθε μέρα
2 Μέρες 55€ -5€ Έκπτωση
3 Μέρες 10% Έκπτωση
4 Μέρες 15% Έκπτωση
5 Μέρες 20% Έκπτωση
6 Μέρες 25% Έκπτωση
7 μέρες 150 € -60€ Έκπτωση

Ενοικιαζόμενο Ψεκαστικό Συγκρότημα 48atm / 700psi

30.00Ενοίκιο

Βενζινοκίνητο ψεκαστικό συγκρότημα με κινητήρα HONDA GP160 και αντλία ψεκασμού τριών εμβόλων “made in Taiwan”