Ενοικιαζόμενο Πλυστικό
προλάβετε
25 Κάθε μέρα
2 Μέρες 45€ -5€ Έκπτωση
3 Μέρες 10% Έκπτωση
4 Μέρες 15% Έκπτωση
5 Μέρες 20% Έκπτωση
6 Μέρες 25% Έκπτωση
7 μέρες 80 € -60€ Έκπτωση

Ενοικιαζόμενο Πλυστικό

25.00Ενοίκιο

Ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης, με τροχούς μεταφοράς και ανέμη.