Ενοικιαζόμενο Θαμνοκοπτικό
προλάβετε
31 Κάθε μέρα
2 Μέρες 57€ -5€ Έκπτωση
3 Μέρες 10% Έκπτωση
4 Μέρες 15% Έκπτωση
5 Μέρες 20% Έκπτωση
6 Μέρες 25% Έκπτωση
7 μέρες 80 € -60€ Έκπτωση

Ενοικιαζόμενο Θαμνοκοπτικό

31.00Ενοίκιο

Ελαφρύ θαμνοκοπτικό, ιδανικό για περιστασιακούς χρήστες.