ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΑΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ παρέχει εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας με βάση τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος και τις υποδείξεις της εταιρείας μας ως προς την χρήση, από την ημερομηνία αγοράς για όλα τα μηχανήματα που εμπορεύεται και διανέμει στην Ελληνική αγορά.

Παρακαλώ διατηρείστε σε καλή κατάσταση το αποδεικτικό αγοράς (Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο Αγοράς) και επιδείξτε το παραστατικό όποτε σας ζητηθεί από την εταιρεία μας.